Arquitectura

- Realització de projectes a mida i rehabilitacions
- Cèdules d'habitabilitat
(Les cèdules d'habitabilitat determinen el compliment
de la norma d'habitabilitat que determina la Generalitat
de Catalunya, aquest document és imprescindible
per poder vendre o llogar qualsevol habitatge.
Aquestes caduquen cada 15 anys. Els tràmits per a la
renovació només poden fer-los els arquitectes o arquitectes
tècnics, Juvanteny, compta amb els millors
professionals per tramitar-les de forma eficaç i ràpida,
evitant al client tràmits administratius lents i complicats.)
- Certificats d'eficiència energètica
Els certificats d'eficiència energètica determinen la
manera en la qual un immoble utilitza l'energia de
més a menys eficaç. Cada habitatge ha de tenir el
seu propi certificat, per tal de tramitar-lo és necessari
la intervenció d'un arquitecte o arquitecte tècnic.
Aquest document és necessari per a llogar o vendre
un immoble.

PROJECTES A MIDA
I REHANILITACIONS

CÈDULES
D’HABITABILITAT

CERTIFICATS
D’EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA

Tots els drets reservats Patricia Juvanteny SL, 2021